Historia Parafii

Pierwszy kościół istniał w Lisewie już na przełomie XII/XIII wieku. W XVI wieku świątynia trafiła w ręce arian. W 1611 roku wybudowano nowy kościół, który spłonął w 1892 roku. Obecny wzniesiono w latach 1905-1907. Konsekracja odbyła się w 1922 roku.

Duszpasterze

Proboszcz: Ks. lic. teol. Grzegorz Makowski

 

Poprzedni proboszczowie i administratorzy parafii (od powstania aktualnego Kościoła):

+ Ks. Karol Suszczyński (administrator 1899-1908; proboszcz 1908-1916)

+ Ks. Maksymilian Arndt (1916-1930

+ Ks. Ludwik Ciemniak (1930-1939)

+ Ks. Leopold Kiełczewski (1945-1972)

+ Ks. Mieczysław Baranowski (1972-1973)

+ Ks. Leszek Kozłowski (1973-1990)

+ Ks. Piotr Renkel (1990-2000)

+ Ks. Stefan Kałmucki (2000-2010)

Ks. Stanisław Głowski (administrator parafii 2010-2011)

Ks. Grzegorz Makowski (2011-)

 

Księża pochodzący z parafii:

+ Ks. Gen. Bernard Witucki

+ Ks. Marian Prusak

Ks. Krystian Krysiak